Бариера

За една преграда мечта означава прекъсване на емоционалното ви наклонност. Има вероятност да се почувствате потиснати, когато става въпрос за пълно изразяване. Уверете се, че сте премахнали всички бариери от пътя, който вие и бъдете себе си. Като алтернатива, сънят може да символизира нежеланието му да прави промени.