Анкерна бариера

Можете да видите бариера на котва символизира посоката, която определени вярвания или ситуации ви направляват в живота. Например, ако видите котвена бариера, която отива наляво и след това се превръща в завъртане надясно, тя може да представлява обръщане морално или обръщане на позитивна ситуация. Тя може също така да посочи търпението, необходимо за постигането на цел.