Бариери

Сънят за блок от служители, проверката на самоличността може да представлява чувства за неуспехи и да се налага да докажете квалификациите или уменията си. Нивото ви на опит може да е под въпрос, докато се вярва, че сте имали напредък в живота. Алтернативно, заключване може да бъде знак, че сте самокритичен или трябва да проучи нови възможности. Отражение на вашите нужди от нови творчески пазари. Мечтата за блокиране от паднали дървета, скали или други препятствия символизира вашето чувство за ситуации или хора, които се забъркват в пътя на вашия напредък.