Баскетбол

Мечтата за баскетбол символизира борбата за използване на енергия за постигане на цели или контрол на ситуацията. Баскетболът отразява различни аспекти на вашата личност или живот, които са в противоречие с влиятелни избори. Метафора за различни аспекти на вашата личност или живота ви, която се опитва да докаже, че те са най-ефективни. Баскетболът символизира мисли, които се фокусират върху силата или постижението. Използвайки силата да постигнете това, което искате в живота или конкретен резултат. Едно нещо, което използвате уменията, статуса или ресурсите си, за да го направите. Мрежата е вашата цел на живота, желанието или целта, която искате да постигнете. Мечтата за стрелба мъниста сам символизира вашите опити да използвате сила, ресурси, или постигане на цел на себе си. Направи нещо за себе си. Загубени или изгубени снимки символизират невъзможността за постигане на цели. Може да нямате необходимата мощност, състояние или ресурси.