Битка

Сънуването, че битката символизира умора. Този сън е предупреждение, че може би сте се борили твърде много и сега се чувствате пренатопорени. Уверете се, че ще намерите време да се отпуснете и да облекчи всички умора. Мислите ви са много объркващи и за вас е трудно да намерите разумното решение. Другото значение, че да видиш битката представлява сексуалността. Може би се опитваш да скриеш сексуалните си желания… или може би ги изразяваш отвъд границите.