Битки

Мечтата за битка символизира конфликт или проблем в живота ви, който отнема цялата ви сила или ресурси, за да преодолеете. Даването има проблем.