Картофи

Мечтата за картофи символизира усложнения или препятствия. Нещо в живота ви, което изисква работа или създава трудности.