Чипове

Мечтата за пържени картофи символизира мисли, които са несериозни, маловажни или не сериозни.