Побой

Когато мечтаете да бъдете бити, това показва, че не е необходимо да се правят съществени промени в ума и разбирането ви. Има и някои разумни и разнообразни промени, които трябва да се помисли. Има вероятност някой да иска повече от вас, отколкото можете да предложите и да почувствате натиск. Когато видиш как другите са пребити в съня ти, той обявява, че нещо в живота му е извън пропорциите. Ако удряш някой, символизира, че не се страхуваш да изразиш чувствата и емоциите си към хората около теб. Вие сте много опиниран, който защитава вашите възгледи и вярвания.