Удари

Сънуването, че сте победени, показва, че трябва да направите някои основни промени в характера си. Трябва да направите някои съзнателни корекции и оценки. Като алтернатива се предполага, че някой ви изтласква отвъд границите.