Пляскат

Ако някой е ръкопляскал в сън, може би е бил в търсене на одобрение. Искаш да бъдеш приет от другите. За по-подробни тълкувания на тази мечта, моля, обърнете се към значението на дланите.