Батерията

Мечтата на батерията символизира енергия и жизненост. Разредената батерия предполага, че сте емоционално изтощени или се чувствате ниско. Може да сте загубили волята или ресурсите, необходими за да продължите с нещо.