Батерията

Мечтата за барабани символизира чувствата за повтарящи се характер на ситуацията. Поведение или ситуации, които се чувствате без прекъсване. Нещо става през цялото време. Това може да е и представяне на натиск, който изпитвате към някой друг да направи нещо през цялото време. Като алтернатива, батерията може да представлява чувство на самоопределяне или прогресиране в ситуация на собствените си условия. Ти или някой, който просто иска да направи нещата по свой начин. Силна воля или задръжка на решенията си. Положително, батерията може да отразява колко е хубаво да забележите нещо, което искате да прекарвате през цялото време. Прогрес, инерция или да се движите. Това може да означава и, че се опитвате да докажете на другите, че можете да се справите. Отрицателно, батерията може да отразява усещането, че нещо лошо я поддържа повтарящо се. Отрицателен импулс или прогрес, който не искате да експериментирате. Чувство раздразнени от повтарящи се преживявания или поведение. Помислете за израза ~барабаните на войната~. Пример: Човек мечтае да види някой да свири на барабани пред него, който го дразни. В реалния живот бизнес партньорът му отказва да спре плановете за бизнеса, с който не е съгласен.