Кръщението

Сънят за кръщението символизира психологическото или емоционалното обновяване. Можете да се откажете от старите вярвания или навици за нов начин на мислене. Кръщението може да бъде знак, че променяте отношението си или нов подход. Тя може също така да представлява нови влияния, да се помири с миналото си или да има нов шанс за живот. Мечтата за едно бебе, което се кръсти, може да символизира нова ситуация, която позволява да се учи от предишни грешки.