Уеб камера

Мечтата с уеб камера символизира абсолютна яснота за вашите мисли, чувства или дейности за другите. Вие правите нещо, за да сте сигурни, че вашите намерения или цели са очевидни за другите. Може също да докажете или покажете на другите, че не криете нищо. Мечтата за нежелани посетители, които виждат вашата уеб камера символизира много лична или лична информация се разкрива за вас. Да бъдеш отворен, честен или опитвайки се да докажеш, че си се засрамила или се срамуваш.