Побой

Мечтата за поява на шумна повърхност за привличане на вниманието се интерпретира като приветстван от промените в живота на мечтателя. Да чуете трясък в сънищата, предполага, че подсъзнанието ви се опитва да привлече вниманието ви към някои аспекти на себе си или към някаква будна ситуация. Нова възможност може да ви бъде представена.